Quen somos

¿Que é a UNIMA Galicia?
UNIMA Galicia forma parte da UNIMA Federación España e da UNIMA Internacional, unha Organización Non Gobernamental, beneficiaria do estatuto consultivo da Unesco que reúne a persoas do mundo enteiro que contribúen ao desenvolvemento da arte da marioneta.

Esta asociación, composta por persoas que comparten o seu amor e interese polo teatro de monicreques ten como propósito promover esta arte en tódalas súas facetas creativas levando a cabo cursos, festivais, xornadas e actividades que se organizan arredor dos títeres en Galicia e en calquera parte do mundo.

¿Que obxectivos persigue a UNIMA?

Estimular, a través de tódalas formas posibles de comunicación, contactos e intercambios entre titiriteiros e titiriteiras de tódolos países e continentes.

Organizar congresos, conferencias, festivais, exposicións e concursos ou acordando o patrocinio da UNIMA .

Axudar aos/as membros da organización garantindo os seus intereses democráticos, sindicais, económicos e xurídicos no marco das súas actividades profesionais; a UNIMA pode recomendar ou someter propostas ás instancias competentes.

Impulsar a Formación Profesional

Profundizar na investigación histórica, teórica e científica.

Manter vivas as tradicións impulsando ao mesmo tempo a renovación da Arte da Marioneta.

Propoñer o títere como medio de educación ética e estética

Participar nos traballos das organizacións internacionais que teñan fins similares.

¿Que es la UNIMA Galicia?
UNIMA Galicia forma parte de la UNIMA Federación España y de la UNIMA Internacional, una Organización No Gubernamental, beneficiaria del estatuto consultivo de la Unesco que reúne a personas del mundo entero que contribuyen al desarrollo del arte de la marioneta.

Esta asociación, compuesta por personas que comparten su amor e interés por el teatro de títeres tiene como propósito promover este arte en todas sus facetas creativas llevando a cabo cursos, festivales, jornadas y actividades que se organizan alrededor de los títeres en Galicia y en cualquier parte del mundo.

¿Que objetivos persigue la UNIMA?
Estimular, a través de todas las formas posibles de comunicación, contactos e intercambios entre titiriteros y titiriteras de tódos los países y continentes.
Organizar congresos, conferencias, festivales, exposiciones y concursos o acordando el patrocinio de la UNIMA .
Ayudar a los/as miembros de la organización garantizando sus intereses democráticos, sindicales, económicos y jurídicos en el marco de sus actividades profesionales; la UNIMA puede recomendar o someter propuestas a las instancias competentes.
Impulsar la Formación Profesional
Profundizar en la investigación histórica, teórica y científica.
Mantener vivas las tradiciones impulsando al mismo tempo la renovación del Arte de la Marioneta.
Proponer el títere como medio de educación ética y estética
Participar en los trabajos de las organizaciones internacionales que tengan fines similares